ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΩΥΣΙΔΗΣ I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Άμεση και άριστη επίλυση οποιουδήποτε νομικού ζητήματος

Το γραφείο του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω Μωυσίδη Παναγιώτη, στη Δράμα, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, που θέτουν σε προτεραιότητα την άμεση και άριστη επίλυση οποιουδήποτε νομικού ζητήματος.

Δίνοντας πάντοτε βαρύτητα στις απαιτήσεις του πελάτη, ​ο δικηγόρος καταπιάνεται με ζητήματα:

  • Αστικού Δικαίου
  • Ποινικού Δικαίου
  • Διοικητικού Δικαίου
  • Συνταξιοδοτικού Δικαίου
  • Γερμανικού Συστήματος Συνταξιοδότησης

        (υποθέσεις σε Γερμανία & Ελλάδα - Μεταφράσεις)

  • Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών


​Υπηρεσίες προς συναδέλφους

Σύνταξη προτάσεων εναγομένου σε κάθε είδους υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου, κτηματολογίου και μη.
Σύνταξη κάθε είδους αγωγών εμπραγμάτου δικαίου, κτηματολογίου και μη.

Απευθυνθείτε στο δικηγόρο και για συμβουλές μέσω διαδικτύου, σε προσιτές πάντοτε τιμές.
Συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα στο πεδίο της επικοινωνίας.