Παράβλεψη περιήγησης

BLOG

Νομικά σε απλά ελληνικά / Gesetze in einfachem Deutsch

Hat ein Schuldner das Insolvenzverfahren mit einer Restschuldbefreiung durchlaufen, dann dürfen auch Altschulden aus dem Ausland nicht mehr vollstreckt werden. Das gilt auch für Steuerforderungen von Finanzbehörden im Ausland. So hat das Finanzgericht Baden-Württemberg im Fall eines Griechen entschieden (Az. 1 V 2137/16). 

Αυτό την απόφαση μπορούν να εκμεταλλευτούν Έλληνες κάτοικοι της Γερμανίας και να πετύχουν το ακατάσχετο της περιουσίας τους τουλάχιστον στην Γερμανία για χρέη στην Ελλάδα ακόμα και προς την Εφορία και άλλους φορείς. 

My Blog

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου

της 27ης Νοεμβρίου 2003

για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

Σε απλά Ελληνικά 

Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία διαζύγια που έχουν εκδοθεί στην Γερμανία μετά τo 2003 ισχύουν στην Ελλάδα  χωρίς άλλη διαδικασία. 

Για την έκδοση όμως άδειας γάμου απαιτείται διαδικασία στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών η οποία μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο. 

In einfachem Deutsch

Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates

vom 27. November 2003

über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000. 

Gemäß dieser Verordnung gelten Scheidungsurteile die in Deutschland, nach dem Jahr 2003, ausgestellt wurden auch in Griechenland ohne ein anderes Verfahren

Aber zur Ausstellung einer Heiratserlaubnis für griechische Staatsbürger ist eina Verfahren vor dem Spezialstandesamt in Athen nötig und das kann eine weile dauern.

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.