ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑ

ΜΩΥΣΙΔΗΣ I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Μωυσίδης Παναγιώτης διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στην πόλη της Δράμας. Είναι απόφοιτος του τμήματος της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έζησε τα μαθητικά του χρόνια στην πόλη Ludwigsburg της Γερμανίας, όπου τελείωσε και το Γυμνάσιο. Σήμερα, φροντίζει ανελλιπώς για την παροχή νομικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην εύρεση οικονομικών, αποτελεσματικών, σύντομων και πρακτικών λύσεων, για κάθε υπόθεση.

Η άψογη συνεργασία και η διαρκής επικοινωνία με κάθε πελάτη, ξεχωριστά, αποτελεί βασικό γνώμονα για την επιτυχία. Η πολυετής εμπειρία του δικηγόρου πάνω σε διαφορετικούς τομείς του Δικαίου, ο λεπτός χειρισμός, καθώς και οι εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει στα νομικά ζητήματα, ποικίλης φύσης εγγυώνται κάθε φορά την επιθυμητή έκβαση.​

Στο γραφείο του δικηγόρου στη Δράμα παρέχονται, επιπλέον, νομικές υπηρεσίες που αφορούν στο γερμανικό σύστημα συνταξιοδότησης, αφού ο ίδιος αναλαμβάνει υποθέσεις σε Γερμανία και Ελλάδα,μεταφράζοντας και στις δύο γλώσσες αντίστοιχα ό,τι χρειαστεί.

Επικοινωνήστε με το δικηγόρο Μωυσίδη Παναγιώτη για οποιαδήποτε νομική συμβουλή ή απευθυνθείτε και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας.